sreda, 27. avgust 2014

Middle East movie night: WadjdaWadjda je 10-letno dekle, ki z mamo živi v konzervativnem svetu Savdske Arabije, natančneje v predmestju glavnega mesta Riyadha. Oče je pogosto službeno odsoten, hkrati pa razmišlja o svoji drugi ženi, ki bi mu rodila sina, tega pa nikakor ne more sprejeti njegova prva žena, Wadjdina mama. Wadjda je svobodomiselna deklica, obuta hodi v All Starke, v šoli pa jo znova in znova opozarjajo, da si glavo pokrije v hijabom

Med igro z Abdullahom, fantom iz soseske, v trgovini opazi čudovito zeleno kolo. Vse bi naredila za to, da bi ga lahko dobila, tekmovala z njim in premagala Abdullaha. Mama ji ne dovoli imeti kolesa saj se boji odziva družbe, katera meni, da so kolesa nevarna za dekleta, saj bi lahko povročilo, da Wadjda nekoč ne bi mogla imeti otrok. Zato se odloči kupiti kolo s svojim denarjem. Do njega bi lahko prišla tako, da osvoji glavno denarno nagrado z recitacijo Korana v šoli.


Film je osvojil veliko filmskih nagrad po celem svetu in bil v celoti posnet v Savdski Arabiji, državi, kjer kinematografi še vedno niso dovoljeni. Režisirala ga je prva ženska režiserka Savdske Arabije, Haifaa al-Mansour. S filmom je želela prikazati delček življenja ter odraščanja mladih deklet v tako konzervativni državi. Hkrati pa film prikazuje tudi problem mame, ki je odvisna od šoferja, da jo pripelje v službo, saj ženskam ni dovoljeno voziti avtomobile ter hkrati prepričuje svojega moža naj si ne najde druge žene.

Od leta 2013 naprej je ženskam v Savdski Arabiji dovoljeno voziti kolesa, toda samo na omejenih, rekreacijskih območjih, spremljati jih mora moški sorodnik, oblečene pa morajo biti v abayo. Ženske koles ne smejo uporabljati za transportne namene temveč "samo za rekreacijo". S tem so naredili korak naprej za ženske pravice v državi, kjer je interpretacija islama ultrakonzervativna.

Film je nastajal celih 5 let. Večino tega časa pa je režiserka vložila v iskanje finančne pomoči ter dovoljenja za snemanje filma, saj je zaradi pristnosti želela film posneti v Savdski Arabiji.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wadjda is a 10-years-old girl who lives with his mother in the conservative world of Saudi Arabia, in the suburbs of the capital city Riyadh. The father is often absent because of work and at the same time thinking about his second wife which would born him a son. This fact can not be accepted by his first wife, Wadjda's mother. Wadjda is a free spirit girl, wearing All Star shoes and in school being constantly reminded to cover her head with hijab.

During playing on the street with Abdullah, a guy from the neighborhood, she sees a beautiful green bike in the store. She would do anything to get this bike, and beat Abdullah in bike race. Mother does not allow her to have a bike because she is afraid of the response of the society which believes that bikes are dangerous and unacceptable for girls. Also she believes this could be a cause that Wadjda could not have children. Therefore Wadjda decides to buy a bike with her own money, which she received by being the best reciter of the Quran in school.

The movie has won many awards worldwide and was shot entirely in Saudi Arabia, a country where cinemas are still not permitted. It was directed by the first female director of Saudi Arabia, Haifaa al-Mansour. With her movie she wants to demonstrate a situations and conditions of young girls adolescence and growing up in this conservative environment. At the same time the film also shows the problem of mother who is dependant on the driver to bring her to work, since women are not allowed to drive in Saudi Arabia. The movie also shows difficulties of Wadjda's mother accepting husband's decision to marry second wife.

From 2013 onwards women in Saudi Arabia are allowed to ride bikes but only in limited, recreational areas, accompanied by a male relative and they must be dressed in abaya. Women may not used bikes for transportation purposes but "only for recreation." This is a step forward for women's rights in a country where they have ultra-conservative interpretation of Islam.

They were working on this film for the whole 5 years. Director spent most of the time trying to find financial funds and getting filming permissions, since she insisted on authenticity and filming the whole movie in Saudi Arabia.

Ni komentarjev:

Objavite komentar